:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ วิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : Welcome to website Basic Ecclesial Communities of Thare-Nongseng Archdiocese :
:: ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน ::
ประวัติและความเป็นมา
วิสัยทัศน์+พันธกิจ
แผนอภิบาล ค.ศ. 2010-2015
แผนที่ที่ตั้งชุมชน
คณะกรรมการ
แผนภูมิการบริหาร
บทบาทและหน้าที่
คู่มือประชุมกลุ่ม
อัลบั้มภาพ ชุดที่ 1
อัลบั้มภาพ ชุดที่ 2
อัลบั้มภาพ ชุดที่ 3
อัลบั้มภาพ ชุดที่ 4
สารจากผู้อำนวยการฯ
Thare Bec News
:: เอกสาร ::
A การแบ่งปันพระวาจา
B ชุมชนคริสตชนย่อย
C พระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
D การฝึกอบรมทีมงานอภิบาล
เอกสารประกอบ Becs.
เอกสารคู่มือ AsIPA
การใช้เอกสารคู่มือ AsIPA
ความหมายของ AsIPA
สัมมนาสงฆ์อีสาน ครั้งที่ 21
:: ชุมชนคริสตชน 3 เขต ::
เขตตะวันออก
เขตกลาง
เขตตะวันตก
:: ข่าวประจำเดือน ::
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
:: 10 สังฆมณฑล ::
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี
:: โรงเรียนในเครือ ::
เซนต์ยอแซฟยานนาวา
เซนต์ยอแซฟสกลนคร
เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เซนต์ยอแซฟนาแก
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
:: ลิงค์ ::
วิถีชุมชนวัด : สภาพระสังฆราชฯ
ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน
พระคัมภีร์
BECs Sources
SCCs.
BECs. In a Parish's View
BECs. In Cebu Phillipine
BECs. In Phillipine
Thailand Diocese Profiles
Profiles of Asian Diocese
Step to be in BECs.
คำสอนดีดี
ศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียน
อิสระดอทคอม
คณะพระมหาไถ่
สำนักวาติกัน
วิทยาลัยแสงธรรม
อุดมสาร
เพื่อนสงฆ์
สงฆ์อีสาน
ศาสนสัมพันธ์
ศูนย์ประสานงานเยาวชน
อาสนวิหารฯ ท่าแร่
บ้านเณรฟาติมาท่าแร่
วัดเข็กน้อย เพชรบูรณ์
:: วิทยุคาทอลิก ::
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
วิทยุชุมชนคนนาโพธิ์
BEC-Radio
วิทยุเว็บไซต์มิสซัง
วิทยุโรงเรียนแสงทองวิทยา
วิทยุมิสซังราชบุรี
วิทยุเพื่อการศึกษา
วิทยุวัดนักบุญอักแนสกระบี่
ชมรมวิทยุคาทอลิก
popereport.com
Dondaniele.blogspot.com
Fr.phakk.blogspot.com
Phosawang.blogspot.com
Konkhangwat.blogspot.com
dokmaimual.blogspot.com
Thanyasrion.blogspot.com
Suntawan.blogspot.com
kamsornway.blogspot.com
rakkamson.blogspot.com
franciswut.blogspot.com
nshealthcare.blogspot.com
youthpramanda
khopkhun
peterwirat.blogspot.com
igynus.blogspot.com
peterjarean-spiritual
naphoradio
catholiclive
chandionews
udomsarn
cmdiocese
thomasphakk
JC_House
วาติกันยูทูบ
สังฆมณฑลเชียงใหม่ยูทูบ
สังฆมณฑลนครราชสีมายูทูบ
iamsitstudio
Redemtorist
Father Ray Foundation
Somkiat1165
Salesiansisters
Dovejesus
TheSalit
Archbkk
Suntawan

usb extension cable
เริ่มเปิดใช้เมื่อ 09-09-2009
ปรับปรุงเมื่อ June 20, 2013
:: ประชาสัมพันธ์ ::

ยินดีต้อนรับสู่ ...เว็บไชต์
วิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
...........................................................................
welcome to... website
Basic Ecclesial Communities of Thare-Nongseng Archdiocese
..................................................................................

  :: ข่าวเด่น...ประเด็นร้อน ::
ประชุมูวิถีชุมชนวัดบ้านโชคอำนวย
เมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2013

สำนักงานชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่
“จัดตั้งกลุ่มชุมชนคริสตชนพื้นฐาน”
ณ วัดแมประจักษ์ที่ลูร์ดน้ำบุ้น อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
วันที่ 27 มิถุนายน 2011 คลิกอ่านรายละเอียด และดูภาพ
สำนักงานชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่
“จัดตั้งกลุ่มชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” ณ วัดพระคริสตประจักษ์นาบัว อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
วันที่ 25 มิถุนายน 2011 คลิกอ่านรายละเอียด และดูภาพ
สำนักงานชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่
“จัดตั้งกลุ่มชุมชนคริสตชนพื้นฐาน”
ณ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทานดอนม่วย-โนนค้อ
  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

วันที่ 20 มิถุนายน 2011 คลิกอ่านรายละเอียด และดูภาพ
สำนักงานชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่
“จัดตั้งกลุ่มชุมชนคริสตชนพื้นฐาน”
ณ วัดแม่พระรับสารหนองเดิ่น-ดอนขาว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
วันที่ 18 มิถุนายน 2011 คลิกอ่านรายละเอียด และดูภาพ
 
 
 
 


Pope Report
:: สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
บทความ : บีอีซีท่าแร่-หนองแสง
ฟังพระวาจาประจำวัน
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร

คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี
อุปสังฆราช

คุณพ่อธัญญา ศรีอ่อน
ผู้อำนวยการชุมชนคริสตชนฯ
สารจากผู้อำนวยการ
การก่อตั้งชุมชนคริสตชนพื้นฐาน
การดำเนินงานชุมชนคริสตชน
การนำพระวาจามาใช้
ศีลมหาสนิทสร้างความเป็นหนึ่ง
บทภาวนาที่ควรรู้
บุญราศีแห่งประเทศไทย
บทความ และบทเทศน์
โดย คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์
:: พระวาจาวันอาทิตย์ ::
สมโภชพระตรีเอกภาพ
สมโภชพระจิตเจ้า
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา  
:: รวมบทเทศน์ ::
:: บทความ ::
Forever Friend
Smile is so Important
Smile  
:: รวมบทความ ::
:: เรื่องสั้น...สอนใจ ::
พันธกิจของพระคริสต์
ความร่ำรวย ความสำเร็จและความรัก
กระดิ่ง  
:: รวมเรื่องสั้น ::
:: Powerpoint ::
AsIPA one.
7 Steps Gospel Sharing.
History of AsIPA.
God way.
7 Wonders of the World.
8 Ways to humblevyou.
At Christmas.
Being positive.  
  :: รวม Powerpoint ::
:: วิดีโอคลิป ::
Catholic Vdo
ประวัติชุมชนคริสตชน ตอนที่ 1
ประวัติชุมชนคริสตชน ตอนที่ 2
ครบรอบ 4 ปี
เพลงคนไทยหัวใจหนึ่งเดียว
วิดีโอคลิป : สรรหามาฝาก
วิดีโอคลิป : เพลงสรรเสริญพระเจ้า
  :: รวมวิดีโอคลิป ::
สารอัครสังฆมณฑล
สารวัดท่าแร่
สารวัดนาบัว
ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
ปฏิทินฉลองวัด


แผนการสอน BECs ป.4-5-6

7 ขั้นตอนการแบ่งปันพระวาจา
      7steps


ประกาศอัครสังฆมลฆล
      ท่าแร่-หนองแสง

คำนำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระคัมภีร์
     หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระคัมภีร์
     เวลา 1 ชั่วโมง


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
     กิจกรรมพัฒนา
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระคัมภีร์
    หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระคัมภีร์
    เวลา 1 ชั่วโมง


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระคัมภีร์
    หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระคัมภีร์
    เวลา 1 ชั่วโมง

สำนักงานชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
เลขที่ 362 หมู่ 2 ถ.หนองบัวใหญ่ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร.0-4271-1718 หรือ 0-4271-1272 โทรสาร.0-4271-2023
E-mail : webmaster@becthare.com